Cách làm trong nước

Nước bị đục do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân phổ biến nhất là do hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước cao. Các chất lơ lửng này có thể bao gồm các hạt có kích thước lớn có thể dễ dàng loại bỏ được bằng trọng lực mà không cần phải bổ sung bất kỳ một loại hóa chất nào và các hạt lơ lửng trong nước thường gọi là hạt keo khó có thể loại bỏ được bằng cách thông thường do kích thước quá nhỏ. Việc loại bỏ chúng được thực hiện bằng quá trình keo tụ, tạo bông, lắng và lọc.

Keo tụ là quá trình gây bất ổn các hạt bởi trung hòa điện tích, sau khi vô hiệu hóa điện tích các hạt không còn đẩy nhau mà có thể kết dính lại với nhau. Keo tụ được thực hiện bằng việc bổ sung các muối vô cơ của nhôm hay sắt. Các muối vô cơ trung hòa điện tích trên các hạt gây ra độ đục của nước thô và cũng thủy phân để tạo thành các kết tủa không tan bẫy các hạt. Quá trình này cũng có thể được thực hiện bằng việc bổ sung các polyme hữu cơ hòa tan trong nước ion hóa để trung hòa các hạt nhanh chóng hơn.

Tạo bông là quá trình tập hợp các hạt mất ổn định tạo thành hạt lớn hơn. Quá trình tạo bông có thể được tăng cường bằng việc bổ sung các chất polyme hữu cơ hòa tan trong nước (PAM), các polyme tăng kích thước hạt bởi tính ràng buộc bằng cầu nối phân tử.

Sản phẩm của keo tụ tạo bông được loại bỏ nhờ quá trình lắng.

Hóa chất làm trong nước

Hóa chất làm trong nước gồm nhóm hóa chất keo tụ vô cơ và nhóm hóa chất keo tụ hữu cơ.

Hóa chất keo tụ vô cơ phổ biến là các muối của nhôm và sắt,muối nhôm và sắt thường làm giảm độ PH của nước nên tùy thuộc vào độ kiềm của nước thô ban đầu và độ PH, hóa chất nâng PH như xút có thể cần phải thêm vào để điều chỉnh PH. Hóa chất keo tụ sắt và nhôm đóng vai trò quan trọng trong quá trình keo tụ đặc biệt trong trường hợp nước có độ đục thấp có thêm sự hiện diện của tăng thêm diện tích bề mặt va chạm.

Các hóa chất keo tụ vô cơ bao gồm: Phèn nhôm ( Nhôm sulfat) công thức phân tử Al2(SO4)3 chứa 17% Al2O3, PAC ( Polyaluminium clorua) có chứa 18% Al2O3, phèn sắt công thức phân tử Fe2(SO4)3

Phèn nhôm đạt hiệu quả tối ưu thường ở PH 6-7. Phèn sắt có thể đạt hiệu quả ở phạm vi PH rồng hơn từ 5 -11. Nếu hợp chất màu được sử dụng quá trình oxy hóa thành sắt III là cần thiết, điều này có thể yêu cầu phải bổ sung clo , điều chỉnh PH

Hóa chất keo tụ hữu cơ Polyacrylamide

Polyme tan trong nước có thể được phân loại như sau:

Polyme anion: ion hóa trong dung dịch nước để tạo thành các mạng điện tích âm trong chuỗi polymer

Polyme cation: ion hóa trong dung dịch nước để tạo thành các mạng điện tích dương dọc theo chuỗi polymer

Polyme không ion: ion hóa trong dung dịch nước để tạo thành rất nhỏ các mạng điện tích âm trong chuỗi polymer

Xem thêm: Hóa chất khử trùng và oxy hóa

hoa chat tro keo tu Pam anion