Hóa chất khử trùng và oxy hóa

Khử trùng có thể được định nghĩa là bất hoạt vi sinh vật, virut gây bệnh. Khử trùng thường được thực hiện trong giai đoạn cuối cùng của việc xử lý trước khi phân phối nước hoặc trong bất cứ giai đoạn nào nhằm loại bỏ vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn và virut. Quá trình khử trùng nước phải đảm bảo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc loại bỏ các sinh vật gây bệnh từ nước do phản ứng diễn ra với chất khử trùng.

+ Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc duy trì nồng độ còn lại của chất khử trùng trong nước nhằm bảo đảm nước không bị tái nhiễm khuẩn trong quá trình phân phối và nước từ điểm xa nhất trong hệ thống  phân phối vẫn an toàn.

Một số chất có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh và có hiệu quả loại bỏ sinh vật gây bệnh nhưng không có tác dụng còn lại duy trì trong nước nên không thể bảo vệ nước khi phân phối trong hệ thống cấp nước. Chẳng hạn ozone có hiệu quả cao trong việc loại bỏ vi khuẩn và virut nhưng để duy trì nồng độ chất khử trùng trong nước cần phải sử dụng kết hợp với clo và các hợp chất của nó.

Quá trình oxy hóa và khử trùng trong xử lý nước thường được liên kết với nhau khi nhiều loại hóa chất được sử dụng cho cả 2 quá trình. Hầu hết các chất khử trùng có khả năng oxy hóa mạnh và ảnh hưởng của hóa chất này phụ thuộc vào giai đoạn trong quá trình mà ở đó nó được thêm vào. Mặc dù hai quá trình này không hoàn toàn tách biệt, quá trình oxy hóa có xu hướng chiếm ưu thế nếu hóa chất này được thêm vào ở giai đoạn đầu chẳng hạn như trước keo tụ tạo bông trong khi quá trình khử trùng thông thường diễn ra khi chất khử trùng được thêm vào sau khi quá trình xử lý cơ bản hoàn thành.

Thực tế hóa chất khử trùng là những tác nhân oxy hóa mạnh mẽ, nếu không có quá tình tiền oxy hóa trong hệ thống xử lý nước, quá trình oxy hóa diễn ra ở giai đoạn cuối của quá trình sẽ dẫn đến kết tủa của mangan, sắt  trong hệ thống đường ống cấp nước

Thuốc khử trùng nước

Hai chất khử trùng, oxy hóa được sử dụng phổ biến là clo, các hợp chất của clo và ozone.

+ Clo là hóa chất khử trùng được sử dụng phổ biến nhất vì hiệu quả, sẵn có, và chi phí thấp.

Sản phẩm chính của clo là:

Khí clo hoặc chất lỏng

Javen ( natri hypochlorite)

Clorin ( calcium hypochlorite)

Chloramine B

TCCA 90% ( clo dạng viên)

+ Ozone: Ozone có công thức hóa học O3, nó là chất khí không ổn định ở nhiệt độ môi trường xung quanh mà ngay lập tức trở lại trạng thái oxy nên nó được sản xuất tại chỗ và sử dụng ngay lập tức. Ozone có mùi điển hình có thể phát hiện được ở nồng độ thấp 0,01 mg/l, khi nồng độ vượt quá 1mg/l nó sẽ kích thích mạnh mẽ.

Không thể sử dung ozone một mình như là chất khử trùng và oxy hóa được do nó nhanh chóng bị mất đi và không duy trì trong hệ thống nên cần sử dụng kết hợp ozone với clo và hợp chất của nó

Xem thêm: Một hình thức khử trùng khác không dùng hóa chất là đèn cực tím UV

clo vien nen