Hóa chất diệt rêu tảo
Hóa chất diệt rêu tảo Barquat MB 80 Ứng dụng: Là hóa chất dùng để diệt rêu tảo, vi sinh vật cho bể bơi, đường ống cấp nước, xử lý nước thải .. Thành phần: Các hợp chất Amoni bậc bốn: Benzyl C12-16- alkyldimethyl, clorua : 80% Ethanol: 10% Nước: 10% Đặc tính hóa lý: Hình thức: ... [Xem chi tiết...]