Làm mềm nước bằng nhựa trao đổi ion

Làm mềm nước bằng sử dụng nhựa trao đổi ion được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và cả  trong sinh hoạt ăn uống. Nhựa trao đổi ion được sử dụng là nhựa trao đổi ion dạng cation hình thức natri. Ion Natri được cấy lên bề mặt nhựa cation trao đổi với ion canxi và magie từ nước cần xử lý. Các phản ứng hóa học sau đây cho thấy quá trình trao đổi trong đó X đại diện cho zeolite

Loại bỏ độ cứng từ cacbonat:

Ca(HCO3)2 + Na2X → CaX + 2 NaHCO3

Mg(HCO3)2 + Na2X → MgX + 2 MgHCO3

Loại bỏ độ cứng không cacbonat

CaSO4 + Na2X → CaX + Na2SO4

CaCl2 + Na2X → CaX + CaCl2

MgSO4 + Na2X → MgX + Na2SO4

MgCl2 + Na2X →MgX + 2 NaCl

Những phản ứng này đại diện cho trao đổi cation. Sau quá trình hoạt động, ion natri trên bề mặt nhựa trao đổi cation cạn kiệt, để bổ sung các ion natri các lớp nhựa trao đổi ion phải được tái tạo bằng dung dịch có chứa lượng lớn natri, muối tinh khiết là vật liệu được sử dụng để tham gia vào quá trình tái sinh này. Nhờ quá trình tái sinh cho phép nhựa trao đổi ion cation được tái sử dụng nhiều lần

Làm mềm nước bằng nhựa trao đổi ion có ưu điểm gì

So với làm mềm bằng vôi và soda, làm mềm nước bằng nhựa trao đổi ion có lợi thế nhất định.

+ Hệ thống làm mềm nước là nhỏ gọn và chi phí vốn thấp.

+ Vật liệu sử dụng để tái sinh là muối tinh khiết với chi phí thấp, an toàn cho người sử dụng.

+ Hệ thống hoàn toàn tự động với autovalve

Làm mềm nước thường được dùng để xử lý nước cấp cho nồi hơi

 

hat nhua trao doi ion Purolite C100E