Thiết bị làm mềm nước tự động hoàn nguyên
Thiết bị làm mềm nước dùng cho gia đình  Thiết bị làm mềm nước vận hành hoàn toàn tự động sử dụng autovalve Phạm vi áp dụng: Thiết bị làm mềm nướcsử dụng cho nước đã được xử lý thô trước, nước đạt tiêu chuẩn cho phép về nước dùng cho sinh hoạt Chi ... [Xem chi tiết...]