Xuất xứ: Trung Quốc

Trọng lượng: 50kg/bao

Đặc điểm:

Cảm quan: Màu trắng, không mùi

Chỉ tiêu chất lượng

Độ ẩm (%): 0,017

Hàm lượng NaCl (% CK): 99,55%

Hàm lượng tạp chất không tan trong nước (% CK): 0%

Hàm lượng ion Ca2+(% CK): 0,003

Hàm lượng ion Mg2+ (% CK): 0,00

Hàm lượng ion SO4 (% CK): 0,1

Ứng dụng: Muối tinh khiếtđược dùng để tái sinh hạt nhựa cation trong hệ thống làm mềm nước, tái sinh hạt anion trong hệ thống khử kiềm nướcvà dùng trong một số các ứng dụng công nghiệp khác

muoi tinh khiet