Thiết bị lọc nước máy nhiều cặn

Phạm vi áp dụng: Dùng để lọc lại nước máy nhiều cặn

Chi tiết thiết bị:

Cột composite1252 kích thước : 307×1340 mm

Van 3 chức năng ( Van 3 cửa)

Vật liệu lọc:

Than hoạt tính: Hấp phụ các hoạt chất hữu cơ gây màu, mùi

Hạt filox: Loại bỏ hiệu quả sắt, mangan

Cát lọc nước: Loại bỏ huyền phù, cặn lơ lửng trong nước

Nước sau khi lọc qua thiết bị đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN02-2009/BYT

Ngoài ra có thể kết hợp sử dụng cốc lọc béo 20 inch chứa lõi lọc béo 20 inch để loại bỏ cặn từ nước máy

thiết bị lọc nước máy