Xử lý nước cấp nồi hơi

Tùy thuộc vào loại nồi hơi mà yêu cầu chất lượng nước cấp cho nồi hơi khác nhau, vì vậy hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi là khác nhau. Về cơ bản các hình thức  xử lý nước cấp cho nồi hơi bao gồm: Trao đổi ion và thẩm thấu ngược, khử khí. Hệ thống xử lý nước cấp cho nồi hơi gồm: Hệ thống làm mềm nước, khử kiềm nước, hệ thống khử khoáng nước.

Xử lý nước cấp nồi hơi bằng trao đổi ion

Các khoáng chất hòa tan trong nước dưới dạng các hạt tích điện gọi là ion. Mỗi loại khoáng chất được hình thành từ một ion có điện tích dương ( cation) và một ioin có điện tích âm ( anion). Sử dụng phương pháp trao đổi ion thực chất là một ion cation hoặc anion của các khoáng chất trong nước trao đổi và thay thế vị trí của ion cation hoặc anion trao đổi được gắn lên bề mặt hạt nhựa trao đổi ion.

Các loại nhựa trao đổi ion: Nhựa trao đổi ion về cơ bản gồm hai loại: nhựa trao đổi ion dạng cation và nhựa trao đổi ion dạng anion. Nhựa trao đổi cation chỉ phản ứng với các ion mang điện tích dương như Ca2+ và Mg2+. Nhựa trao đổi anion chỉ phản ứng với các ion mang điện tích âm ví dụ như bicarbonat HCO3 và sulfat SO42-.

Nhựa cation thường được gắn các ion hoạt động là Na+hoặc H+. Các ion này thay thế các ion cation trong nước.

Nhựa anion gồm hai loại: anion bazo mạnh và anion bazo yếu. Nhựa anion bazo yếu không loại bỏ khí cacbonic hay silic nhưng nó góp phần loại bỏ các anion axit mạnh. Nhựa anion bazo mạnh có thể làm giảm lượng khí cacbon dioxit, silic cũng như các anion axit mạnh.

Nhựa anion bazo mạnh thường hoạt động với ion hydroxit là ion dạng vận chuyển.

Nhựa trao đổi ion được sử dụng trong hệ thống làm mềm nước, khử kiềm nước, khử khoáng nước.

Làm mềm nước

Làm mềm nước bằng nhựa trao đổi ion là hình thức được sử dụng phổ biến nhất trong xử lý nước cấp cho nồi hơi. Sử dụng nhựa trao đổi ion cation với ion dạng vận chuyển là natri, các ion natri thay thế các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước ( đây là nguyên nhân gây ra độ cứng của nước). Các ion Ca2+ và Mg2+ sau khi trao đổi thay thế vị trí với ion Na+ sẽ bám lên bề mặt nhựa trao đổi ion cation. Sau một lượng nước trao đổi nhất định, các ion Na+ trên nhựa cation sẽ dần cạn kiệt, lúc  này cần thiết phải tái sinh nhựa cation bằng dung dịch muối NaCl.

Khử kiềm nước

Với một số nồi hơi đòi hỏi cần giảm độ cứng và độ kiềm nhưng không loại bỏ chất rắn khác nên sử dụng hệ thống khử kiềm nước.

Hệ thống khử kiềm nước có thể được thiết kế gồm 2 cột cation lắp song song hoặc nối tiếp nhau, cột chứa nhựa cation có ion vận chuyển là H+, 1 cột chứa nhựa cation có ion vận chuyển là Na+. Hoặc có thể sử dụng cột anion mạnh có ion vận chuyển là Cl.

Khử khoáng nước

Hệ thống khử khoáng nước sử dụng ít nhất là 2 cột cation và anion. Trong quá trình này nhựa cation được hoạt động trên chu kỳ hydro, các ion hydro thay thế cho tất cả các cation trong nước. Nhựa trao đổi anion hoạt động trên chu kỳ hydroxit, anion hydroxit thay thế cho tất cả các anion trong nước. Kết quả nước cuối cùng bao gồm chủ yếu ion hydro và ion hydroxit.

Hệ thống khử khoáng nước cũng có thể sử dụng ít nhất 1 cột mà trong đó nhựa cation và nhựa anion được trộn lẫn với nhau ( nhựa này được gọi là nhựa trao đổi ion hỗn hợp hay hạt mixbed).

Xem: xử lý nước tháp làm mát

xu ly nuoc cap cho noi hoi