Xử lý nước nhiễm Ecoli và coliform

Tổng số vi khuẩn là một nhóm vi khuẩn thường được tìm thấy trong môi trường, tổng số vi khuẩn coliform không có khả năng gây bệnh nhưng sự hiện diện của nó là dấu hiệu cho thấy nguồn nước có thể bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật có hại. Escherichia coli ( Ecoli) là chỉ tiêu vi khuẩn duy nhất trong tổng số vi khuẩn coliform được tìm thấy trong ruột của động vật có vú kể cả con người. Sự hiện diện của vi khuẩn Ecoli trong nước cho thấy nước bị ô nhiễm phân. Mặc dù hầu hết vi khuẩn Ecoli là vô hoi nhưng một số chủng chẳng hạn như E.coli 0157: H7 có thể gây bệnh.

Nguồn làm cho nước nhiễm Ecoli và coliform

Tổng số coliform và Ecoli được sử dụng như chỉ số để đo lường mức độ ô nhiễm  của nước. Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là từ ô nhiễm từ chất thải của con người hoặc động vật, từ xử lý nước thải không đúng cách, rò rỉ chất thải động vật

Cách xử lý nước nhiễm Ecoli và coliform

Một số phương pháp xử lý nước nhiễm Ecoli và coliform là:

+ Sử dụng clo

+ Sử dụng đèn tia cực tím uv

+ Đun sôi

+ Ozone

+ Sử dụng iod

Trong đó clo và đèn tia cực tím uv là hai phương pháp được sử dụng phổ biến nhất .

Clo

Clo và các sản phẩm chứa clo là hóa chất khử trùng được sử dụng phổ biến. Clo có thể được sử dụng để khử trùng giếng khoan bị ô nhiễm.

Nước thô được bổ sung clo vào tốt nhất là đã loại bỏ các chất rắn lơ lửng, các kim loại hòa tan như sắt, mangan … nhằm đảo bảo hiệu quả diệt vi khuẩn của clo. Vì clo ngoài tác dụng tiêu diệt vi khuẩn trong nước nó còn tác dụng với các tạp chất trong nước như sắt, hydrogen sulfide, và các vật liệu hữu cơ. Lượng clo cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn và oxy hóa tất cả các tạp chất trong nước được gọi là nhu cầu clo. Như vậy lượng clo được bổ sung vào nước phụ thuộc vào nhu cầu clo của nước thô. Các đặc tính khác của nước như độ PH, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến lượng clo cần bổ sung vào nước. Mục đích của clo tiên tục là cung cấp đủ clo để đáp ứng nhu cầu clo và đảm bảo khoảng 0,3 -0,5 mg clo/ lít nước. Lượng clo dư này là cần thiết để có thể tiêu diệt vi khuẩn có thể xâm nhập vào nước ở công đoạn sau.

Thời gian cần thiết để clo diệt vi khuẩn được gọi là thời gian tiếp xúc. Thời gian tiếp xúc cần thiết sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc tính của nước nhưng phổ biến ít nhất là 30 phút. Bình chịu áp lực tiêu chuẩn thường không đủ lớn để cung cấp đủ thời gian tiếp xúc do đó một bể chứa trung gian lớn hơn là cần thiết. Yêu cầu thời gian tiếp xúc có thể được rút ngắn bằng cách tăng liều lượng clo nhưng điều này có thể đòi hỏi thêm một bộ lọc cacbon để loại bỏ clo dư thừa.

Các sản phẩm clo phổ biến được sử dụng là: Clorin, TCCA

Đèn cực tím UV

Khử trùng bằng đèn cực tím được sử dụng phổ biến trong xử lý nước đặc biệt được trong xử lý nước ăn uống vì nó không để lại hóa chất dư trong nước và không làm phát sinh nhu cầu phải xử lý hóa chất dư.

Clorin Ấn Độ